Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa stavebné práce

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 17.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 11.04.2022

Predmetom zákazky sú stavebné práce - obnova historického parku v Lednických Rovniach. Predmetom zákazky je revitalizácia siete chodníkov a osadenie mobiliáru, elektrifikácia areálu - verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a inštalácia kamerového systému s nočným videním. Elektrifikácia a kamerový systém sa robia iba do úrovne podzemných rozvodov. Predmet zákazky sa nedelí na samostatné časti, jedná sa o vecne a funkčne nedeliteľný celok.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/55…