Výrub drevín v historickom parku v Lednických Rovniach v projekte Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 02.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 19.11.2021

Výrub drevín, manipulácia s drevnou hmotou a jej odvoz na vyhradený priestor a frézovanie pňov v historickom parku v Lednických Rovniach (národná kultúrna pamiatka)

URL adresa: https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/verejne-o…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Luan s.r.o.
Zazmluvnená cena: 28880€
Zmluva: https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-ef-12-2021-12254.html
Dodatky: