Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérie

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 20.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 18.11.2022

Rekonštrukcia zahŕňa búranie existujúcich priečok, inštaláciu nových elektrických rozvodov a zdravotechniky, murovanie nových priečok v zmysle nového architektonického návrhu. Renovácia zahŕňa vybudovanie nového bezbariérového vstupu do priestorov galérie a múzea.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…