Poskytovanie služieb externého projektového riadenia pre projekt „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 30.07.2021

Termín na predloženie ponúk: 17.08.2021

Zabezpečenie externého projektového riadenia projektu č. CLT01028 s názvom „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ z výzvy CLT01 programu „PODNIKANIE V OBLASTI KULTÚRY, KULTÚRNE DEDIČSTVO A KULTÚRNA SPOLUPRÁCA“ z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 pod Správcom programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

URL adresa: https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/verejne-o…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: System Solutions, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 21888€
Zmluva: https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-ef-11-2021-11934.html
Dodatky: