Kamerový systém - nadzemná časť

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 17.08.2023

Termín na predloženie ponúk: 28.08.2023

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia nadzemného kamerového systému. V I. etape revitalizácie a obnovy historického parku boli už vybudované podzemne rozvody, preto už tieto nie sú súčasťou tejto zákazky

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…