Rekonštrukcia historického parku - stavebné práce - 2. etapa

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 18.07.2023

Termín na predloženie ponúk: 31.07.2023

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní časti chodníka ZS1 v dĺžke 121,8 m a chodníka ZCH6 v celkovej dĺžke 8,2 m (celková dĺžka vybudovaného chodníka je 130m podľa PD časť SO.07 chodníky), vo vybudovaní schodiska (podľa PD časť SO.06 schody), v rekonštrukcii lode kostola (podľa PD časť SO.M1a loď kostola a schodisko).

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…