Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01003
  • Názov projektu: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Revúca
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Jelšava
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 000 000 €

Popis projektu

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť kultúrno – kreatívne centrum v podmienkach malého mesta. Centrum bude sídliť v zrekonštruovanej časti kaštieľa Coburgovcov, v historickom centre mesta Jelšava. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, komunitného programu, pre návrat tradičných remeselníkov a umelcov z celého okolia, ako aj podporu integrácie rómskej menšiny. Zároveň sa projekt zameriava aj na vytvorenie adaptačných a zmierňujúcich opatrení v oblasti životného prostredia. Celý projekt čerpá z dlhoročných skúseností nórskych partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a z oblasti dopadov zhoršeného stavu ovzdušia na obyvateľov, ako aj na kultúrne pamiatky. Očakávaným výsledkom projektu je vytvorenie jedinečného priestoru na podnikanie v kultúre a s tým spojené organizovanie kultúrno – spoločenských a iných akcií.

Video