Marketingové služby a propagačné video“ k projektu s názvom „Výstavba multifunkčného zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Projekt: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Verejný obstarávateľ: Obec Stráne pod Tatrami

Dátum vyhlásenia: 11.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.01.2022

Zabezpečenie marketingových služieb a propagačné video pre projekt č. LDI01006 s názvom „ Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami “ v rámci výzvy LDI01 vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu “Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia“, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s požiadavkou v slovenskom a anglickom jazyku v priebehu trvania implementácie projektu (25 mesiacov).

URL adresa: https://www.stranepodtatrami.sk/zverejnovanie/vere…