Tvorba dokumentárneho videa

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 28.02.2022

Termín na predloženie ponúk: 15.03.2022

Predmetom zákazky je ,,Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých pod názvom Všetci sme rovnakí ľudia“ v celkovej dĺžke 10 minút.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18195/summ…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: onestyle s.r.o
Zazmluvnená cena: 2900€
Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/null/OBJ/8526212544
Dodatky: