Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice – Náklady na nové vybavenie pre kurzy a semináre

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 22.02.2024

Termín na predloženie ponúk: 08.03.2024

Premetom zákazky je dodanie nového vybavenia pre kurzy a semináre pre projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice.

URL adresa: https://zidovskaskolalevice.sk/?page_id=1148