Obstaranie hybridného automobilu

Projekt: LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne

Verejný obstarávateľ: LUNA n.o.

Dátum vyhlásenia: 23.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 08.11.2023

Predmetom zákazky je dodanie hybridného osobného automobilu. Podrobná minimálna špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 2 (Opis predmetu zákazky).

URL adresa: https://www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk/o-projekte…