Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01009
  • Názov projektu: Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Revúca
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Jelšava
  • Webová stránka projektu: www.redutajelsava.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 992 978 €

Popis projektu

Projekt sa primárne zameriava na nedostatočnú kapacitu verejných investícií na obnovu a využitie úplného potenciálu kultúrneho dedičstva ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Projekt sa však tiež cieli aj na organizačnú kapacitu verejného sektora na začatie a udržanie inovatívneho mládežníckeho a komunitného centra. Súvisiace riešené problémy sú faktická segregácia mládežníckych skupín, nedostatok vhodného spoločenského života, únik mladej inteligencie, útek mladých ľudí a nedostatok ďalších príležitostí pre rómsku mládež. Projekt využíva komplexnú stratégiu vytvorenú na základe konzultácií s miestnym publikom i so skupinou odborníkov na prácu s mládežou, inklúziu a pohybové umenie z celej krajiny a z Nórska, za pomoci nórskeho partnera projektu Acting for Climate a slovenských partnerov Miestne združenie YMCA Revúca, Rada mládeže Banskobystrického kraja a Obec Magnezitovce.

Video