Interiérové osvetlenie - svietidla Multifunkčné centrum 4.0

Projekt: Multifunkčné centrum 4.0

Verejný obstarávateľ: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Dátum vyhlásenia: 28.07.2023

Termín na predloženie ponúk: 07.08.2023

Interiérové osvetlenie - svietidla Multifunkčné centrum 4.0 : Zákazka s nízkou hodnotou §117 ZVO - priamym zadaním. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne, elektronickou formou, prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania.