Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II

Projekt: Pro Monumenta II.

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 20.08.2021

Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 12.5.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II““. Ponuky bolo možné predkladať do 27.5.2020 do 18.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky bola 55 243,89€.

Sprievodný list k výzve

URL adresa: http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/Financny_…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Motor-Car Bratislava, spol. s. r. o.
Zazmluvnená cena: 56279€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4869088&l=sk
Dodatky: