Pro Monumenta II.


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTPP001
 • Názov projektu: Pro Monumenta II.
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 21.12.2020
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 500 000 €

Video