Pro Monumenta II.


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 500 000 €

Popis projektu

Projekt nadväzuje na predošlý projekt Pro Monumenta - prevencia údržbou. Opäť sa jedná o preddefinovaný projekt, tentoraz v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca", ktorého hlavným cieľom je dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok tak, aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne. Projekt tiež zahŕňa vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok. Dielne budú slúžiť nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako dielne inšpektorov Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Projekt obsahuje aj ďalšiu propagáciu myšlienky preventívnej údržby formou organizácie 4 podujatí s názvom "Deň čistenia odkvapov" historických centrách miest Skalica, Banská Štiavnica, Kežmarok a Levoča.

Video