Technické vybavenie špeciálnych výsluchových miestností

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 05.12.2022

Termín na predloženie ponúk: 13.01.2023

Technické vybavenie špeciálnych výsluchových miestností autonómnym kamerovým systémom

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33093/summ…