Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 13.04.2022

Termín na predloženie ponúk: 04.05.2022

Predmetom zákazky je „Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“, spočívajúca v realizácii stavebných prác – „Rekonštrukcia budovy Základnej školy. Predmetná zákazka pozostáva z výmeny jestvujúcej lepenkovej vlnitej strešnej krytiny Onduline, vrátane odkvapového systému a následnej montáže plechovej ľahkej strešnej krytiny vrátane odkvapového systému. Zároveň sa zrealizuje zateplenie podlahy povalového priestoru, vrátane montáže pochôdznej lávky, montáže sneholapov a strešného výlezu na strechu, a ďalšie navrhované práce s tým spojené.

URL adresa: https://www.snina.sk/otvorena-samosprava/verejne-o…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: BAUMAN stavby s.r.o.
Zazmluvnená cena: 83400€
Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/2022/ZML/8911140044
Dodatky: