Spoločne za rovnosť


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01009
  • Názov projektu: Spoločne za rovnosť
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava II
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Risotto o.z.
  • Webová stránka projektu: riso.to
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 198 000 €

Popis projektu

Projekt sa zameriava na elimináciu negatívnych stereotypov o ženách a mužoch vo verejnom a súkromnom živote, vrátane ich zobrazovania v médiách, kinematografii a v reklame. Hlavným cieľom aktivít je podpora zvýšenia zastúpenia žien pri rozhodovaní na všetkých úrovniach a v každej sfére života. To je možné dosiahnuť rozvojom sociálnych štandardov smerom k väčšiemu rešpektovaniu a uplatňovaniu práv žien. Kľúčovou cieľovou skupinou pre dosiahnutie výsledku projektu sú študenti a študentky vo veku 13 až 23 rokov. Práve v tomto období svojho života sa mladí ľudia stretávajú s pozorovaním rodových stereotypov, predsudkov, nerovností, nerovnakého zaobchádzania, a to nielen v offline, ale aj v online priestore. Navyše, sebavedomie dievčat od pätnástich rokov klesá až o štyridsať percent. Obsahom projektu je kampaň na zvýšenie povedomia a zlepšenie porozumenia rodovej rovnosti a audiovizuálne prednášky pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl.