Projektová dokumentácia k stavebným prácam - Centrum príležitostí Valaská

Projekt: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“

Verejný obstarávateľ: Združenie mladých Rómov

Dátum vyhlásenia: 30.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 07.10.2022

„Projektová dokumentácia k stavebným prácam - Centrum príležitostí Valaská“

URL adresa: https://drive.google.com/drive/folders/10Sfs6qSGE_…