Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02012
  • Názov projektu: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Brezno
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Združenie mladých Rómov
  • Webová stránka projektu: centrumprilezitosti.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 951 590 €

Popis projektu

Centrum príležitostí Valaská - ZMR, spolu s partnermi postupne vytvára "Centrum príležitostí Valaská" - priestor pre zlepšenie života ľudí a komunity. Projekt s rovnakým názvom rozvíja Centrum nasledovným spôsobom: - založenie a posilnenie sociálnych podnikov Komunitnej kuchyne a práčovne, priamo vytvorí pracovné miesta pre prácechtivých ľudí s ťažkosťami zamestnať sa - rozšírenie komunitného centra prinesie ďalšie aktivity a služby pre rodiny z regiónu - vytvorenie centra kariérového poradenstva bude slúžiť mladým ľuďom získať potrebné zručnosti do budúcnosti a pobytové vzdelávanie bude pre mnohých prvou skúsenosťou naučiť sa niečo nové mimo ich domova - Festival rozmanitosti a extra kom. služby budú platformami spoznávania sa nielen pre miestnych Centrum sa sústredí na pomoc marginalizovaným komunitám, uplatňuje však princíp „explicitnosti, avšak nie exkluzívnosti” Rómov, tak, aby občania, ktorí nie sú Rómovia, ale takisto čelia znevýhodneniam, neboli ukrátení a mali záujem využívať naše služby.

Video