Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02012
  • Názov projektu: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Brezno
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Združenie mladých Rómov
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 951 590 €

Popis projektu

Združenie mladých Rómov spolu s partnermi v rámci projektu postupne vytvára priestor pre zlepšenie života ľudí a komunity s názvom "Centrum príležitostí Valaská". Projekt rozvíja centrum viacerými spôsobmi, ako sú založenie a posilnenie sociálnych podnikov komunitnej kuchyne a práčovne, priame vytvorenie pracovných miest pre prácechtivých ľudí s ťažkosťami sa zamestnať. Ďalej sa projekt zameriava na rozšírenie komunitného centra, ktoré prináša ďalšie aktivity a služby pre rodiny z dotknutého regiónu. Projekt zahŕňa aj vytvorenie centra kariérneho poradenstva, ktoré slúži mladým ľuďom získať potrebné zručnosti do budúcnosti. Festival rozmanitosti je platformou spoznávania sa nielen pre miestnych. Centrum sa sústredí na pomoc marginalizovaným komunitám, uplatňuje však princíp „explicitnosti, avšak nie exkluzívnosti” Rómov, tak, aby občania, ktorí nie sú Rómovia, ale takisto čelia znevýhodneniam, neboli ukrátení a mali záujem využívať služby centra. Väčšinu zamestnancov v centre tvoria ženy. Partneri projektu prinášajú know-how a metodológie akčného učenia a ich okruhov.

Video