Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02012
  • Názov projektu: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Brezno
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Združenie mladých Rómov
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 951 590 €