Zorganizovanie troch druhov podujatí

Projekt: Various ways to equality

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 14.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.10.2021

Predmetom zákazky je zorganizovanie troch druhov podujatí, ktoré sú rozdelené do jednotlivých časti s následným opisom: a) Tri 2 dňové filmové festivaly „FemFest“ b) Tri kampane „16 dní aktivizmu“ c) Záverečná konferencia k projektu

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/808/vyzva_na_predloze…