Various ways to equality


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01003
  • Názov projektu: Various ways to equality
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: MyMamy, o.z.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 179 730 €