Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II

Projekt: Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia

Verejný obstarávateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Dátum vyhlásenia: 21.07.2022

Termín na predloženie ponúk: 07.09.2022

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Rekonštrukcia objektu“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie , ktorá je prílohou súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29997/summ…