Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV02017
  • Názov projektu: Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nitra
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Centrum Slniečko, n.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 599 258 €