Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP).

Projekt: Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice

Dátum vyhlásenia: 06.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 23.08.2021

Vypracovanie strategického dokumentu, ktorý musí zabezpečiť komplexný prehľad stavu výroby a spotreby všetkých dostupných a vyžívaných foriem energie atď. Podrobnejšie v opise predmetu zákazky.

URL adresa: https://www.kosice.sk/obcan/verejne-obstaravania/o…