Obstaranie nábytku určeného do špeciálnych výsluchových miestností

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 09.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.11.2022

Predmetom zákazky je obstaranie nábytku určeného do špeciálnych výsluchových miestností, výroba a jeho montáž. Obstarávanie sa realizuje na zákale požiadavky na obstaranie tovarov, ktoré budú používané pri výsluchoch detských obetí v špeciálnych výsluchových miestnostiach.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32825/summ…