Dodanie softwarového, hardwarového vybavenia a techniky k projektu „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 21.02.2024

Termín na predloženie ponúk: 07.03.2024

Predmetom zákazky je dodanie softwarového, hardwarového vybavenia a techniky k projektu „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice.

URL adresa: https://zidovskaskolalevice.sk/?page_id=1148