IKT v rámci projektu FoPA GGC01009

Projekt: Budúcnosť verejnej správy

Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dátum vyhlásenia: 19.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 06.09.2021

Položka rozpočtu č. 15: Notebooky a iné IKT zariadenia SK (notebooky, PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia)

URL adresa: https://www.ezakazky.sk/upjs/index.cfm?Module=Item…