Tvorba dokumentárneho filmu a videí

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 08.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 18.01.2022

Tvorba dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/843/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: 32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705
Zazmluvnená cena: 7450€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/843/vyzva_na_predkladanie_ponuk.html
Dodatky: