Dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurátorské práce na fasáde - II. etapa

Projekt: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Verejný obstarávateľ: Dominikánsky konvent

Dátum vyhlásenia: 27.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 21.05.2021

Predmetom zákazky je II. etapa reštaurátorských prác na fasáde Dominikánskeho kostola v Košiciach. a) Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru svätyne a južnej steny svätyne b) Reštaurovanie južnej fasády lode kostola c) Reštaurovanie západnej fasády kostola

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/49…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné