Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01013
 • Názov projektu: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 24.03.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Dominikánsky konvent
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 834 139 €

Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia reštaurátorských prác na západnej strane polygonálneho uzáveru svätyne, na južnej a východnej strane fasády Dominikánskeho kostola v Košiciach. Reštaurátorské práce zahŕňajú aj obnovu kina v kultúrnom centre Veritas, ktoré je organickou súčasťou Dominikánskeho kostola. Kinosála Lexmann bude vybavená moderným hľadiskom a premietacou technikou. Vytvorením turistickej informačnej kancelárie vo Veritase vzniknú skvalitnené podmienky a služby pre návštevníkov a turistov Dominikánskeho kostola. Turistickí sprievodcovia budú, v spolupráci s partnerom projektu, odborne pripravení a širokej verejnosti sa tak sprístupní nehmotné kultúrne dedičstvo našich starých rodičov – spoločenský bridž. V kostole budú taktiež organizované odborné konferencie zamerané na život a historický odkaz Jozefa Mikuláša Lexmanna, mediálnu gramotnosť a predchádzanie dezinformáciám. Tieto budú obsahovo a metodicky pripravované v súčinnosti s nórskym partnerom. Pre širokú verejnosť budú organizované kultúrno-spoločenské podujatia.

Video