Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické Lýceum - vstavaný nábytok

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 24.08.2023

Termín na predloženie ponúk: 13.09.2023

Predmetom je dodáavka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov alidkivdáacie odpadu.

URL adresa: https://starelyceum.sk/grant-ehp/