LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 757 €

Popis projektu

Predmetom projektu je tvorba novodobého laboratória pre slobodné myslenie, vieru, kreativitu, kultúru a dialóg v historickej budove Starého lýcea. Hlavná myšlienka projektu vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné než duchovné aspekty života. Evanjelické lýceum v Bratislave bolo centrom osvietenstva už od svojho založenia v roku 1606. Systematická práca osobností pôsobiacich v Lýceu priniesla slovenskému národu vzdelanie a rozšírenie inteligencie. Projekt chce obnoviť slobodného ducha lýcea a zvýšiť povedomie o jeho historickej úlohe. Súčasťou projektu bude organizácia aktivít zameraných na medzináboženský, medzikultúrny a medzinárodný dialóg. Aktivity projektu budú prezentovať naplnenie ideálu spravodlivosti a spolupatričnosti. Ich úlohou je nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je obzvlášť dôležitý v dnešnej dobe nenávistných prejavov, fake news a silnejúcich antisystémových síl.

Video