Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 894 227 €

Popis projektu

Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou majú veľmi blízko k stavu strategického partnerstva. Predmetom projektu je vytvoriť nové partnerstvá a pokračovať v úsilí v oblasti spolupráce. Dobrá pohraničná spolupráca bude zásadná v prípade možného budúceho prijatia Ukrajiny do zoznamu členských štátov EÚ. Celkovým cieľom projektu SIBSU je v prvom rade zabezpečiť výmenu najlepších skúseností medzi hraničnou políciou a colnou správou SR a Ukrajiny a taktiež vylepšenie integrovaného riadenia hraníc. Ďalším bodom je zvýšenie povedomia verejnosti o hraničných zložkách v pohraničných regiónoch a obciach na Slovensku a Ukrajine. Projekt sa taktiež zameria na odovzdanie vedomostí a dobrej praxe, týkajúce sa dopadu hraníc na socioekonomický rozvoj pohraničných regiónov. Ako aj zdieľanie možností pre cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi tvorcami politiky na oboch stranách hraníc.

Video