MZ-7-21_Grafické služby ako podklad na vyhotovenie publikačných a propagačných materiálov

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 16.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.08.2021

Grafické služby ako podklad na vyhotovenie publikačných materiálov k projektu

URL adresa: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie…