Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01024
 • Názov projektu: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Levice
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 736 946 €

Popis projektu

Cieľom projektu je renovácia kaštieľa, pôvodne letného barokového sídlo grófa Jána Karola Esterhazyho, ktoré sa nachádza v strede parku Franza Schuberta, v tesnej blízkosti zámku Owl, domu Franza Sachera a centra mesta Želiezovce. Kaštieľ sa momentálne nachádza v dezolátnom stave, a preto nie je sprístupnený verejnosti ani turistom. Stavba je uvedená na zozname prednostnej ochrany viazanom na túto výzvu a pozostáva zo štyroch krídiel v barokovom štýle. Mesto sa na účely tohto projektu zameriava na renováciu celej strechy objektu a ďalej miestností v severovýchodnom krídle. Po rekonštrukcii strechy a severovýchodného krídla bude táto časť kaštieľa znovuotvorená, a teda prístupná verejnosti na návštevu. Projekt bude podporený spoluprácou s partnermi NOPA - Nórska spoločnosť skladateľov a textárov prispeje k projektu účasťou na troch konferenciách projektu, Castellum Zeliz - Občianske združenie a Základná organizácia Maďarskej sociálnej a kultúrnej únie na Slovensku - Csemadok Želiezovce.