Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa


NázovProjektObsatarávateľStav
MZ-4-24_Dodávka IKT s inštaláciouObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-3-24_Nábytok do priestorov kaštieľa v ŽeliezovciachObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-1-23_Tlač publikačných a propagačných materiálovObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-5-23_Zabezpečenie leteniek a transferu v mieste pobytuObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
Externé riadenie projektu"Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnostiObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatkaObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
Vytvorenie webovej stránky a administrácia.Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
Výzva na predloženie ponuky na Dendrologický posudok na povalové stropy kaštieľaObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
Realizácia verejného obstarávania pre projekt : Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnostiObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-7-21_Grafické služby ako podklad na vyhotovenie publikačných a propagačných materiálovObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-8-21_Prekladateľské a tlmočnícke služby.Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené
MZ-9-21_Výroba a dodanie reportážnych videozáznamovObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaMesto Želiezovceukončené

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-4-24_Dodávka IKT s inštaláciou
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-3-24_Nábytok do priestorov kaštieľa v Želiezovciach
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-8-21_Prekladateľské a tlmočnícke služby.
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-9-21_Výroba a dodanie reportážnych videozáznamov
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-7-21_Grafické služby ako podklad na vyhotovenie publikačných a propagačných materiálov
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
Vytvorenie webovej stránky a administrácia.
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatka
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
Výzva na predloženie ponuky na Dendrologický posudok na povalové stropy kaštieľa
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
Realizácia verejného obstarávania pre projekt : Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti
Zmluva
CLT01024Mesto Želiezovce
Externé riadenie projektu"Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti
Zmluva