Externé riadenie projektu"Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 01.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 16.04.2021

EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/uradna-tabula/externe-ri…