Realizácia verejného obstarávania pre projekt : Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 27.01.2021

Termín na predloženie ponúk: 05.02.2021

Realizácia verejného obstarávania

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/uradna-tabula/vyzva-na-p…