Vytvorenie webovej stránky a administrácia.

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 31.05.2021

Termín na predloženie ponúk: 28.07.2021

Vytvorenie stránky pre projekt, jej administrácia počas obdobia trvania projektu a príslušné služby určené k prevádzke webu. (VO predĺžené od 10.06.2021 z dôvodu, že ani jedna ponuka ne bola predložená ako kompletná)

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/oznamy/aktuality-projekt…