MZ-5-23_Zabezpečenie leteniek a transferu v mieste pobytu

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 05.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 15.05.2023

Letecké dopravné služby - letenky, pre 7 cestujúcich v rámci projektu CLT01024, (Ostatné z danej dokumentácie pre toto VO irelevantné)