MZ-9-21_Výroba a dodanie reportážnych videozáznamov

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 13.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 20.09.2021

Spracovanie Video zostrihu v počte 3 ks z priebehu otváracej, pribežnej a záverečnej konferencie s medzinárodnou účasťou z realizácie projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti -1. etapa , dĺžka trvania konferencii 1-2 hodiny dĺžka trvania videa 5-10 minút,

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk
Zazmluvnená cena: 3500€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6962956536
Dodatky: