MZ-3-24_Nábytok do priestorov kaštieľa v Želiezovciach

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 12.02.2024

Termín na predloženie ponúk: 27.02.2024

Nábytok do priestorov kaštieľa v Želiezovciach