MZ-8-21_Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 10.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 16.09.2021

Simultánne tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak na konferenciách a na podujatiach, Preklad informačných letákov, pozvánok a informačných brožúr do anglického jazyka a naopak.