Synagóga Trenčín – dodávka a montáž svietidiel

Projekt: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne

Verejný obstarávateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne

Dátum vyhlásenia: 21.02.2024

Termín na predloženie ponúk: 06.03.2024

Predmetom obstarávania bude zabezpečenie dodávateľa pre dodávku a montáž svietidiel podľa predloženej dokumentácie. Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy predloženie cenovej ponuky.

URL adresa: https://www.kehilatrencin.sk/verejne-obstaravanie