Realizáciu interaktívnej vinohradníckej expozície pre projekt HraMoKaPlus

Projekt: HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum

Dátum vyhlásenia: 13.12.2023

Termín na predloženie ponúk: 27.12.2023

Expozícia budú realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Vinárska expozícia, Múzeum Modrý Kameň“ z 12/2023, vypracovaného firmou ABA DESIGN s.r.o. (príloha č. 4 výzvy). Expozícia bude inštalovaná v národnej kultúrnej pamiatky hrad Modrý Kameň v priestoroch suterénu v miestnostiach č. 0.02, 0.03, 0.04. Súčasťou zákazky bude výroba, dodávka a kompletná montáž atypických častí expozície. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3. Základnú obsahovú náplň dodá verejný obstarávateľ na základe Ideového zámeru uvedeného v prílohe č. 5 výzvy. Všetky informácie v expozícií (videoprezentácie, popisky k fotografiám, informácie na informačných paneloch) budú v dvoch jazykových mutáciách v slovenskom a anglickom jazyku. Preklady do anglického jazyka zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady.

URL adresa: http://www.hramokaplus.eu/verejne-obstaravanie.htm…