BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV03020
  • Názov projektu: BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nitra
  • Plánované ukončenie projektu: 28.12.2023
  • Prijímateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 402 350 €