dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 10.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.11.2021

Predmetom zákazky je dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu, ktoré sú rozdelené do dvoch časti s následným opisom: a) Spracovanie textov, grafiky a tlač - papierové materiáli b) Spracovanie grafiky a tlač propagačných materiálov: ceruzky, USB, nálepky, tašky, piny, peňaženky, vreckové zrkadielka, pomády; dodanie Roll Up a prenájom citylights

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/830/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné