Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina.

Projekt: Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina (State Chamber Orchestra Zilina)

Dátum vyhlásenia: 23.06.2021

Termín na predloženie ponúk: 20.07.2021

Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.