Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01005
  • Názov projektu: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Štátny komorný orchester Žilina
  • Webová stránka projektu: www.skozilina.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 937 752 €

Základné informácie v kocke

Dom umenia Fatra postavili v rokoch 1919 – 1921 ako budovu kina a divadla Grand Bio Univerzum. Secesnú budovu podľa projektov inžiniera Székelyho stavali pomerne dlho i kvôli viacerým zmenám v plánoch. Budovu stavala žilinská firma Ludvika Kanturka, pričom mala javisko a veľkú sálu s dvoma galériami. V 80. rokoch 20. storočia bola objekt rozšírený o prístavbu a pôvodné kino Fatra zrekonštruovali pre potreby Štátneho komorného orchestra v Žiline. V sále bol v roku 1988 postavený koncertný organ z dielne firmy Rieger-Kloss z Krnova. O vznik samotného orchestra sa pričinil aj národný umelec Ján Cikker (1911 – 1989), ktorý má vo vestibule na prízemí aj svoju bustu. Prvý slávnostný koncert bol 4. januára 1989. Zaujímavosťou je, že pred sto rokmi, sa v roku 1922 v kine uskutočnila premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošik, ktorý nakrútila americko-slovenská spoločnosť TATRA – film corp. z Chicaga. Štátny komorný orchester veľmi často hostí špičkových svetových umelcov, ktorí prinášajú nezabudnuteľné zážitky pre hudobných nadšencov. V Dome umenia Fatra sa konajú aj najrôznejšie spoločenské a kultúrne podujatia.

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie využitia Domu umenia Fatra prostredníctvom obnovy fasády, okien a rekonštrukcie koncertnej sály - výmena a doplnenie osvetlenia, rozšírenie pódia, rekonštrukcia podlahy, obnova a doplnenie sedadiel. Výstupom projektu budú tiež koncerty, ktoré využijú potenciál obnovenej pamiatky, nové možnosti projekcie, svetla a rozšíreného pódia. Koncerty budú organizované s nórskymi hudobníkmi, prezentujúce hudbu prevažne nórskych autorov, s rómskymi umelcami, poprípade koncerty prezentujúce iné kultúry. Rekonštrukcia zvýši využitie objektu na kultúrne aktivity propagujúce kultúrne dedičstvo prostredníctvom hudby. Aktivity budú prepojené na inovatívne prvky, ktoré obohacujú zážitok návštevníkov, zvyšujú ich záujem o účasť na podujatiach a zvyšujú návštevnosť obnovenej pamiatky.

Video