Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01005
  • Názov projektu: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Štátny komorný orchester Žilina
  • Webová stránka projektu: www.skozilina.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 997 177 €

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie využitia Domu umenia Fatra prostredníctvom obnovy fasády, okien a rekonštrukcie koncertnej sály - výmena a doplnenie osvetlenia, rozšírenie pódia, rekonštrukcia podlahy, obnova a doplnenie sedadiel. Výstupom projektu budú tiež koncerty, ktoré využijú potenciál obnovenej pamiatky, nové možnosti projekcie, svetla a rozšíreného pódia. Koncerty budú organizované s nórskymi hudobníkmi, prezentujúce hudbu prevažne nórskych autorov, s rómskymi umelcami, poprípade koncerty prezentujúce iné kultúry. Rekonštrukcia zvýši využitie objektu na kultúrne aktivity propagujúce kultúrne dedičstvo prostredníctvom hudby. Aktivity budú prepojené na inovatívne prvky, ktoré obohacujú zážitok návštevníkov, zvyšujú ich záujem o účasť na podujatiach a zvyšujú návštevnosť obnovenej pamiatky.

Video